Radio Port - สถานี วิทยุ ออนไลน์
      บริการ Online Radio Port สถานีวิทยุออนไลน์ ให้ท่านสามารถเป็นเจ้าของสถานีวิทยุออนไลน์ เป็นนักจัดรายการ หรือ เป็น DJ ได้ง่ายๆ และใช้งบประมาณ ที่ถูกมาก เหมาะสำหรับหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น เทศบาล, อบจ., อบต. ที่ต้องการเผยแพร่ข่าวสารและความบันเทิงให้แด่ประชาชนในพื้นที่ และ/หรือ สถานศึกษา ที่ต้องการสนับสนุนให้ นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ด้านโสตทัศนศึกษา โดยการจัดรายการวิทยุโรงเรียน ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตฯ
      หลักการทำงาน เซอร์เวอร์จะทำการกระจายสัญญาณส่งต่อไปยังผู้ฟังแบบ realtime สด ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีพัก และสามารถรองรับจำนวนคนได้อย่างมหาศาล ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ไม่มีคำว่ากระตุก
Online Radio Port
Server : ShoutCast v1.9.8
Radio Port Package (สั่งซื้อใหม่/ต่ออายุ แบบรายปีีรับวันใช้งานเพิ่มฟรี 2 เดือน)
รายละเอียด Radio 1 Radio 2 Radio 3 Radio 4 + Auto DJ Radio 5 + Auto DJ Radio 6 + Auto DJ
สมัครใช้บริการ สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
Max Listeners
(จำนวนผู้ฟังพร้อมกันสูงสุด)
100 300 500 100 300 500
Bit Rate (Kbps)
(คุณภาพเีสียงวิทยุ)
ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด
Data Transfers
(การรับส่งข้อมูลเข้า/ออก)
ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด
Auto DJ
(ระบบเล่นเพลงอัตโนมัติ)

(32 Kbps)

(32 Kbps)

(32 Kbps)
Disk Space
(พื้นที่เก็บเพลงของ Auto DJ)
50 MB 50 MB 50 MB
Radio Control Panel
(ระบบจัดการเรดิโอ)
Program Support
(โปรแกรมที่รองรับ การรับฟัง)
Window Media Player, Flash Player, Winamp, Real Player, foobar ฯลฯ
Radio Status
(ระบบแสดงจำนวนผู้ฟังวิทยุ)
ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี
Setup Fee
(ค่าติดตั้ง)
ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี
ค่าบริการ/บาท
ระยะเวลา 1 เดือน
100.00 200.00 300.00 180.00 280.00 380.00
ค่าบริการ/บาท
ระยะเวลา 3 เดือน
300.00 600.00 900.00 540.00 840.00 1,140.00
ค่าบริการ/บาท
ระยะเวลา 6 เดือน
600.00 1,200.00 1,800.00 1,080.00 1,680.00 2,280.00
ค่าบริการ/บาท
ระยะเวลา 1 ปี
1,200.00 2,400.00 3,600.00 2,160.00 3,360.00 4,560.00
สมัครใช้บริการ สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
Option เพิ่มเติม (สั่งซื้อ Option เพิ่มเติม แบบรายปี รับวันใช้งานเพิ่มฟรี 2 เดือน)
- เพิ่มพื้นที่สำหรับเก็บเพลงอีก 100 MB / 20 บาทต่อเดือน
- เพิ่มพื้นที่สำหรับเก็บเพลงอีก 1 GB / 100 บาทต่อเดือน
- เพิ่มพื้นที่สำหรับเก็บเพลงอีก 2 GB / 200 บาทต่อเดือน
- เพิ่มพื้นที่สำหรับเก็บเพลงอีก 3 GB / 300 บาทต่อเดือน
- เพิ่มพื้นที่สำหรับเก็บเพลงอีก 4 GB / 400 บาทต่อเดือน
- เพิ่มพื้นที่สำหรับเก็บเพลงอีก 5 GB / 500 บาทต่อเดือน
คุณสมบัติพื้นฐานที่ท่านจะได้รับ
- ฟรี ค่าเซตอัพ
- ฟรี ระบบ Radio Control Panel เวอร์ชั่นล่าสุด ใช้งานง่าย
- ฟรี ระบบแสดงจำนวนผู้ฟัง (Radio Status) นำไปติดหน้าเว็บได้ทันที
- ไม่จำกัด การรับส่งข้อมูลเข้า/ออก
- ระบบเสียงใส ชัดเจน
- ส่งสัญญาณได้ ไม่จำกัด ตามความเร็วของอินเตอร์เน็ตของท่าน
- รับประกันการใช้งานตามเงื่อนไขตลอดอายุการใช้งาน
คุณสมบัติ Radio Port ที่ท่านจะได้รับ
- สามารถ Start/Stop/Restart Radio Port ได้เอง ผ่านระบบ Control Panel
- สามารถแก้ไขข้อมูลรหัสผ่านได้เอง ผ่านระบบ Control Panel
- ส่งสัญญาณได้ ไม่จำกัด ตามความเร็วของอินเตอร์เน็ตของท่าน
คุณสมบัติ AutoDJ ที่ท่านจะได้รับ
- สามารถ Start/Stop/Restart Auto DJ ได้เองผ่านระบบ Control Panel
- สามารถ สั่งโหลดรายการเพลงใหม่ (Reload Playlist) ได้เองผ่านระบบ Control Panel
- สามารถ สั่งเล่นเพลงถัดไป (Next Song) ได้เองผ่านระบบ Control Panel
- สามารถ เตะผู้จัดรายการ (Kick Auto DJ) ได้เองผ่านระบบ Control Panel
- ระบบ Auto DJ จะเล่นเพลงให้ท่านอัตโนมัติ ในขณะที่ไม่มี DJ จัดรายการ 24 ชม.
- สามารถสร้างรายการเพลงได้เองอย่างง่ายดาย และไม่จำกัดจำนวน Playlist
- เล่นเพลงแบบสุ่มได้ (Shuffle)
- หรือจะเล่นเพลงแบบเรียงตามลำดับที่จ้ดไว้ได้เช่นกัน
- มีรายการเพลงจากทาง Server จัดไว้ให้แล้ว สามารถเลือกใช้งานได้เลย (ปัจจุบันมี 3 แนวเพลงให้เลือก ไทยลูกทุ่ง,ไทยสากล,สากล)