Auto DJ - ระบบช่วยจัดรายการตลอด 24 ชม.
      บริการ Auto DJ จัดรายการตลอด 24 ชม. ให้สถานีวิทยุออนไลน์ของท่าน เปิดเพลงตลอด 24 ชม. โดยท่านไม่จำเป็นต้องเปิดเครื่องทิ้งไว้ และไม่จำเป็นต้องมีคนคอยควบคุม โดยระบบ Auto DJ จะทำหน้าที่เข้าจัดรายการแทน DJ ในกรณีที่ไม่มี DJ จัดรายการ ซึ่งท่านยังสามารถจัดลิสต์รายการเพลงได้เองหรือจะเล่นเพลงแบบสุ่มก็ได้ ทั้งหมดนี้ในราคาประหยัดแบบสุดๆ
      บริการ Auto DJ ยังสามารถให้บริการสำหรับท่านที่ต้องการเฉพาะตัว Auto DJ เพียงอย่างเดียว (ท่านมี Radio Port อยู่แล้ว) โดยระบบ Auto DJ ของเรา จะส่งสัญญาณไปยัง Radio Port ของท่าน จะทำให้สถานีวิทยุออนไลน์ของท่าน ออนไลน์ตลอด 24 ชม.
Auto DJ
Auto DJ
Auto DJ Package (สั่งซื้อใหม่/ต่ออายุ แบบรายปีีรับวันใช้งานเพิ่มฟรี 2 เดือน)
รายละเอียด Auto DJ 1 Auto DJ 2 Auto DJ 3 Auto DJ 4 Auto DJ 5
สมัครใช้บริการ สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
Bit Rate (Kbps)
(คุณภาพเีสียงที่ใช้ส่ง)
32 Kbps 48 Kbps 64 Kbps 96 Kbps 128 Kbps
Data Transfers
(การรับส่งข้อมูลเข้า/ออก)
ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด
Disk Space
(พื้นที่เก็บเพลงของ Auto DJ)
50 MB 50 MB 50 MB 50 MB 50 MB
Server Songs
(เพลงจาก Server ฟรี)
ลูกทุ่ง/ไทยสากล/สากล ลูกทุ่ง/ไทยสากล/สากล ลูกทุ่ง/ไทยสากล/สากล ลูกทุ่ง/ไทยสากล/สากล ลูกทุ่ง/ไทยสากล/สากล
Radio Control Panel
(ระบบจัดการเรดิโอ)
Setup Fee
(ค่าติดตั้ง)
ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี
ค่าบริการ/บาท
ระยะเวลา 1 เดือน
100.00 130.00 150.00 250.00 350.00
ค่าบริการ/บาท
ระยะเวลา 3 เดือน
300.00 390.00 450.00 750.00 1,050.00
ค่าบริการ/บาท
ระยะเวลา 6 เดือน
600.00 780.00 900.00 1,500.00 2,100.00
ค่าบริการ/บาท
ระยะเวลา 1 ปี
1,200.00 1,560.00 1,800.00 3,000.00 4,200.00
สมัครใช้บริการ สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
Option เพิ่มเติม (สั่งซื้อ Option เพิ่มเติม แบบรายปี รับวันใช้งานเพิ่มฟรี 2 เดือน)
- เพิ่มพื้นที่สำหรับเก็บเพลงอีก 100 MB / 20 บาทต่อเดือน
- เพิ่มพื้นที่สำหรับเก็บเพลงอีก 1 GB / 100 บาทต่อเดือน
- เพิ่มพื้นที่สำหรับเก็บเพลงอีก 2 GB / 200 บาทต่อเดือน
- เพิ่มพื้นที่สำหรับเก็บเพลงอีก 3 GB / 300 บาทต่อเดือน
- เพิ่มพื้นที่สำหรับเก็บเพลงอีก 4 GB / 400 บาทต่อเดือน
- เพิ่มพื้นที่สำหรับเก็บเพลงอีก 5 GB / 500 บาทต่อเดือน
คุณสมบัติพื้นฐานที่ท่านจะได้รับ
- ฟรี ค่าเซตอัพ
- ฟรี ระบบ Radio Control Panel เวอร์ชั่นล่าสุด ใช้งานง่าย
- ไม่จำกัด การรับส่งข้อมูลเข้า/ออก
- ระบบเสียงใส ชัดเจน
- รับประกันการใช้งานตามเงื่อนไขตลอดอายุการใช้งาน
คุณสมบัติ Auto DJ ที่ท่านจะได้รับ
- สามารถ Start/Stop/Restart Auto DJ ได้เองผ่านระบบ Control Panel
- สามารถ สั่งโหลดรายการเพลงใหม่ (Reload Playlist) ได้เองผ่านระบบ Control Panel
- สามารถ สั่งเล่นเพลงถัดไป (Next Song) ได้เองผ่านระบบ Control Panel
- สามารถ เตะผู้จัดรายการ (Kick Auto DJ) ได้เองผ่านระบบ Control Panel
- ระบบ Auto DJ จะเล่นเพลงให้ท่านอัตโนมัติ ในขณะที่ไม่มี DJ จัดรายการ 24 ชม.
- สามารถสร้างรายการเพลงได้เองอย่างง่ายดาย และไม่จำกัดจำนวน Playlist
- เล่นเพลงแบบสุ่มได้ (Shuffle)
- หรือจะเล่นเพลงแบบเรียงตามลำดับที่จ้ดไว้ได้เช่นกัน
- มีรายการเพลงจากทาง Server จัดไว้ให้แล้ว สามารถเลือกใช้งานได้เลย (ปัจจุบันมี 3 แนวเพลงให้เลือก ไทยลูกทุ่ง,ไทยสากล,สากล)
ศูนย์ช่วยเหลือ